MAWASILIANO


Mawasiliano yote ya zatu yatashuhulikiwa kwa kupitia:

Zanzibar teacher's union,

P.O.BOX 1497,

Zanzibar,

Fax: 022-024 2232496(0)

Tel: +255(0) 242232496,

website www.zatu.or.tz

E-mail: zatuznz@gmail.com,